woensdag 12 november 2014

schets kabouter Thijm

Als ik aan een tekening begin, heb ik vaak een heel vol beeld voor ogen. Thijm  met een complete omgeving en allerlei dieren bijvoorbeeld. Maar als ik dan ga tekenen, valt er steeds meer af. De omgeving laat ik achterwege, dieren laat ik weg. Er valt steeds van alles af tot ik een heel eenvoudig beeld over heb. Het is gedeeltelijk een bewuste keus en gedeeltelijk gebeurt het gewoon zo.