woensdag 9 mei 2012

het roffelen van bonte spechten

Het roffelen van bonte spechten. 30x56
Ik geniet in het hele vroege voorjaar altijd erg van het contact-roffelen van bonte spechten. Ergens roffelt een specht zodat  het in de hele omgeving weergalmt en ergens anders antwoordt een andere specht, zachter, verder weg.